16 mrt t/m 17 mrt 2024

Goed Gereedschap, Rozen en Clematis Dagen

Weiland begrensd door sloten ... Ons tuingoed

                       

In de zomer van 1999 vonden we Mastenbroek, een precies 100 jaar oude boerderij op de grens van de dorpen Meeden en Westerlee in oostelijk Groningen. Een prachtige plek met bijna 4 hectare grasland, aan 3 zijden begrensd door vaarten en sloten. De houtwal van Staatsbosbeheer gaf aan de oostzijde beschutting.

We zagen direct de mogelijkheden die deze plek ons bood om onze droom – een kwekerij met tuinen – te realiseren. Grondmonsters waren positief, een eerste gesprek met de gemeente Menterwolde was zeer stimulerend en ons enthousiasme werd alleen maar groter toen we hoorden dat we in aanmerking kwamen voor een erfbeplantingssubsidie van de Dienst Landelijk Gebied.

Ondersteund door Landschapsbeheer Groningen ontwierpen we een parkachtig landschap met een nieuwe houtwal, een lindenlaan, een hazelaarslaantje en een paddenpoel. We planten hagen en bliezen de verwaarloosde boomgaard nieuw leven in. Daarnaast gaven we vorm aan onze moerbedden en besloten waar ons verkoopgedeelte, de kas en de tunnels e.d. zouden moeten komen.

Met hulp van onze nieuwe buren werd het land ontgonnen. Begin februari 2000 plantten we de eerste boom - een meerstammige Catalpa - in het hart van de moerbedden. Vaders, vrienden, broers en medewerkers hielpen met de aanplant en inrichting van het land, nadat veel moederplanten in ontelbare reisjes met de oude bus van Paterswolde naar Meeden waren verhuisd.

Half maart 2000 openden we onze nieuwe kwekerij. En in juni van datzelfde jaar stonden de Phloxen en Persicaria’s anderhalve meter hoog, waar ze op onze vorige kwekerij misschien 80 cm waren. Want inderdaad wat is die grond vruchtbaar…